Kontakt

Obchodné meno:  GILTRADE s .r. o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58093/B
Sídlo: Kráľová pri Senci 480
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 44 748 761
IČ DPH: SK 2022811219
Registračné číslo sprostredkovateľa: SK 300176
Štatutárny orgán: Róbert Seják, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN SK26 0900 0000 0006 5272 8152
Mobil: 0905/758 273
Prevádzka: Železničná 3, Senec
E-mail: info@gilpa-sk.sk
Máte otázku?

Kde nás kúpite

Nájdite si najbližšieho predajcu Gilbertson & Page produktov.

Kde nás kúpite

Mačky a Fretky

Niesú to len psy, ktorí sa môžu tešiť z nášho jedla! Naše výživné jedlá sú teraz k dispozícii aj pre vaše mačky a fretky!